So sánh sản phẩm
EnglishJapaneseVietnamese
Ngôn Ngữ
  • Vietnamesevi
  • Englishen
  • Japanesejp
  • 0
    • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Chuyển giao Công nghệ Sinh học

Hệ thống lên men 500 lít quy mô bán công nghiệp

Hệ thống lên men 500 lít quy mô bán công nghiệp

Xuất xứ: Nồi lên men được sản xuất độc quyền tại Công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường bởi chuyên gia về lên men với nhà máy cơ khí  tiêu chuẩn, các thiết bị và linh kiện ngoại nhập. 
Liên hệ