So sánh sản phẩm
EnglishJapaneseVietnamese
Ngôn Ngữ
  • Vietnamesevi
  • Englishen
  • Japanesejp
  • 0
    • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Dụng cụ nuôi cấy vi sinh vật

Dụng cụ nuôi cấy vi sinh vật

  • So sánh
  • Lượt xem: 3339
  • Ngày đăng: 16/02/2017

Đặc tính kỹ thuật:

STT Dụng cụ ĐVT STT Dụng cụ ĐVT
1 Bàn trang Cái 25 Lọ nuôi cấy mô (500ml) Cái 
2 Bình tam giác Cái  26 Lưỡi dao Hộp
3 Bông thấm nước Kg 27 Micropipet 10 - 100 Cái 
4 Bông y tế không thấm nuớc Kg 28 Micropipet 100 - 1000 Cái 
5 Cán dao số 4 và số 7 Cái  29 Micropipet 1-10 Cái 
6 Chổi rửa bình tam giác  Cái 30 Micropipet 2 - 20 Cái 
7 Chổi rửa ống nghiệm Cái 31 Nilon kiếng chịu nhiệt kg
8 Cốc đong plastic (1000 ml) Cái 32 Ống đong 100ml Ống
9 Cốc đong thủy tinh 1.000ml Cái 33 Ống đong 10ml Ống
10 Cốc nhựa 1000ml Ống 34 Ống đong 5ml Ống
11 Cồn Ethanol Lít 35 Ống nghiệm Cái 
12 Đầu côn 1000ml Túi 36 Ống nghiệm (phi 16)  
13 Đầu côn 200ml Túi 37 Ống nghiệm (phi 18) Cái
14 Đầu côn 5000ml Túi 38 Panh thẳng nox Cái 
15 Đèn cồn Cái 39 Phểu các loại Cái 
16 Đĩa petri Cái 40 Phểu thủy tinh  Cái
17 Đủa thủy tinh 40cm Cái  41 Pipet 10ml Cái
18 Găng tay y tế Hộp 42 Pipet 1ml Cái
19 Giá Inox Cái 43 Pipetman 1000ml Cái
20 Giấy đo pH Tệp 44 Pipetman 200ml Cái
21 Hộp đựng đầu côn  Cái 45 Pipetman 5000ml Cái
22 Kéo inox Cái  46 Pippet 1, 2, 5 , 10ml Cái 
23 Khẩu trang y tế Hộp 47 Quả bóp cao su Cái
24 Kính bảo hộ tia UV Cái  48 Que cấy  Cái

Đặc tính kỹ thuật:

STT Dụng cụ ĐVT STT Dụng cụ ĐVT
1 Bàn trang Cái 25 Lọ nuôi cấy mô (500ml) Cái 
2 Bình tam giác Cái  26 Lưỡi dao Hộp
3 Bông thấm nước Kg 27 Micropipet 10 - 100 Cái 
4 Bông y tế không thấm nuớc Kg 28 Micropipet 100 - 1000 Cái 
5 Cán dao số 4 và số 7 Cái  29 Micropipet 1-10 Cái 
6 Chổi rửa bình tam giác  Cái 30 Micropipet 2 - 20 Cái 
7 Chổi rửa ống nghiệm Cái 31 Nilon kiếng chịu nhiệt kg
8 Cốc đong plastic (1000 ml) Cái 32 Ống đong 100ml Ống
9 Cốc đong thủy tinh 1.000ml Cái 33 Ống đong 10ml Ống
10 Cốc nhựa 1000ml Ống 34 Ống đong 5ml Ống
11 Cồn Ethanol Lít 35 Ống nghiệm Cái 
12 Đầu côn 1000ml Túi 36 Ống nghiệm (phi 16)  
13 Đầu côn 200ml Túi 37 Ống nghiệm (phi 18) Cái
14 Đầu côn 5000ml Túi 38 Panh thẳng nox Cái 
15 Đèn cồn Cái 39 Phểu các loại Cái 
16 Đĩa petri Cái 40 Phểu thủy tinh  Cái
17 Đủa thủy tinh 40cm Cái  41 Pipet 10ml Cái
18 Găng tay y tế Hộp 42 Pipet 1ml Cái
19 Giá Inox Cái 43 Pipetman 1000ml Cái
20 Giấy đo pH Tệp 44 Pipetman 200ml Cái
21 Hộp đựng đầu côn  Cái 45 Pipetman 5000ml Cái
22 Kéo inox Cái  46 Pippet 1, 2, 5 , 10ml Cái 
23 Khẩu trang y tế Hộp 47 Quả bóp cao su Cái
24 Kính bảo hộ tia UV Cái  48 Que cấy  Cái
Vui lòng liên hệ chủ website.
Tags: