So sánh sản phẩm
EnglishJapaneseVietnamese
Ngôn Ngữ
  • Vietnamesevi
  • Englishen
  • Japanesejp
  • 0
    • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

THÔNG BÁO

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
VI SINH VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 608TB/VSMT2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---o0o---
                                                        THÔNG BÁO
                                          "V/v thay đổi nhãn mác hàng hóa"
                                            Kính gửi: Quý khách hàng
          Công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về thay đổi mẫu bao bì sản phẩm Men xử lý bể phốt EMIC.PHOT gói 1 Kg như sau:
          Men xử lý bể phốt EMIC.PHOT là sản phẩm sản xuất độc quyền của Công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường. Với mục tiêu nâng cao chất lượng và mẫu mã bao bì sản phẩm kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2019 Công ty chúng tôi chính thức thay đổi mẫu bao bì sản phẩm Men xử lý bể phốt EMIC.PHOT gói 1Kg như sau:
       
                                                                  
 
 
 
       
 
Men xử lý bể phốt EMIC.PHOT gói 1Kg
Mẫu bao bì cũ
 
                                                                               
Men xử lý bể phốt EMIC.PHOT gói 1Kg
Mẫu bao bì mới
 
 
 
 

            Vậy Công ty chúng tôi Trân trọng thông báo để quý khách hàng yên tâm sử dụng Men xử lý bể phốt EMIC.PHOT gói 1Kg với mẫu bao bì mới của Công ty.
                       Trân trọng cảm ơn!
                                                                                                                                       Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2019        
                                                                                                                         CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VI SINH VÀ MÔI TRƯỜNG